Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
Old 11-24-2005, 01:52 PM   #1 (permalink)
Sunhope
Guest
 
Posts: n/a
Gönderilmiş Mektuplar :))
Gönderilmiş Mektuplar )

Pek Muhterem Orhan ERCAN Bey kardeşim,
>> >
>> > 8.1.1988 tarihinde lûtfedip beni evinizde misâfir
>>etmiştiniz. Pek
>> > büyük bir şanssızlık neticesinde ve biraz da acele etmemden
>>sebeble,
>> > gözlüğümü kıymetli evinizin kıymetli banyosunda unutmuş
>> >bulunmaktayım.
>> > Binâenaleyh, zamanınızı almaktan son derece müteessir
>>olmakla
>> >beraber,
>> > gözlüksüzlügün ne kadar zor bir durum olduğunu takdir
>>edeceğinizi
>> >ümid
>> > etmekten baska yapacak bir şeyim yoktur. Pervâsız misâlimi
>>mâzur
>> > görün, bir nev\'î yarım insan gibi addediyorum gözlüksüzken
>>kendimi
>> > efendim.
>> >
>> > Kıymetli zamanınızdan bir kısmını ayırarak, gözlügümü
>>Yurtiçi Kargo
>> > mârifetiyle tarafıma gönderebilirseniz (misâl, bir diş
>>mâcunu
>> >kutusuna
>> > koyup gönderebilirsiniz) size olan minnetimin ziyâdesiyle
>>artacağını
>> > arz ederim efendim.
>> >
>> > NOT: Kargo mesârifleri bizzat tarafımdan ödenecektir.
>> >
>> > Saygı ve muhabbetlerimle kucaklarım,
>> > Muharrem ENSARi
>> >
>> >
>> >-----------------------------------------------------------------------
>> >---
>> >
>> > Sayın Muharrem ENSARi dikkatlerine, İstanbul,
>> > 13.01.1988
>> > Konu: GÖZLÜK
>> >
>> > Aziz Dostum Muharrem ENSARi Bey,
>> >
>> > Gözlügünüzü bizim fakirhânenin banyosunda unutmuş ve
>>dolayısıyle zor
>> > bir durumda kalmış olmanızı büyük bir tessürle müşahade
>>ettim.
>> > Filhâkika bu sabah, zevcem Belkıs hanımefendi, gözlüğünüzü
>>banyoda
>> > bulduklarını bana söylemişlerdir. Kendisinin bana
>>bildirirken yüzünün
>> > kızardığını bir başka gerçekten yola çıkarak anladım ki,
>>gözlüğün
>> > unutkanlık ve acelecilik sebebiyle banyoda kaldığı
>>âşikârdır, zîra
>> > sifon da çekilmemiştir.
>> >
>> > Netice itibâriyle, pek tabii ki kıymetli gözlüğünüzü
>>tarafınıza
>> > yollayacağım (Omo kutusuyla göndermem daha yerinde
>>olacaktır
>> > kanaatindeyim, diş mâcunu kutusunda gözlügünüz kırılabilir
>> >maâzallah).
>> > Ancak, bahis açılmışken izninizle benim de küçük bir
>>istirhâmım
>> > olacak. Daha önce de defâten arz ettiğim ve tahmin ediyorum
>>ki sizin
>> > de unutmuş olabileceginiz gibi, 1985 senesinin Kasım ayında
>>evinizde
>> > kalmış olan esvablarımın tarafıma gönderilmesi, bu iki
>>önemsiz ve
>> > fakat can sıkıcı tesâdüfün aynı anda tatlıya bağlanmasına
>>vesîle
>> > olacaktır.
>> >
>> > NOT: Kargo mesârifleri küçük bir detaydır, ehemmiyetsizdir,
>>size bir
>> > şey olmasın.
>> >
>> > Muhabbetle Kucaklarım,
>> > Orhan ERCAN
>> >
>> >
>> >-----------------------------------------------------------------------
>> >---
>> >
>> > Sayın Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara, 14.01.1988
>> > KONU: GÖZLÜK
>> >
>> > Pek Muhterem Orhan ERCAN Beyciğim,
>> >
>> > Dün göndermiş olduğunuz faks mesajınızı aldım, teşekkür
>>ederim,
>> > teveccüh buyurmuşsunuz efendim. Esvablarınızın size
>> > gönderilmemesindeki ihmâlkârlığım affedilecek cinsten
>>değildir.
>> >
>> > Faksınızı okurken bir kez daha utandığımı arz etmek
>>isterim. Amma
>> > velâkin, nûr içinde yatsın, cebir müderrisimiz Edib beyin
>>de
>> >söyledigi
>> > gibi elmalarla armutların toplanmaması icab eder. Gözlüğün
>> > ehemmiyetiyle, birkaç parça esvabın ehemmiyeti
>>kıyaslanmamalıdır.
>> >Zîra
>> > siz esvablarınız olmadan da örtünebilirken, benim
>>gözlüksüz, Yüce
>> > Mevlâm dostlardan uzak eylesin, bir âmâdan farkım
>>kalmamıştır.
>> > Gözlüğüm olmadan esvablarınızın evin hangi köşesinde
>>olduğunu
>> > bulabileceğim dahi şüphelidir. Mevzûa pek iyi bildiğim
>>akl-ı
>> > selîminizle bakacağınızdan eminim efendim.
>> >
>> > NOT: Zevceniz hanımefendiye en derin hürmetlerimi iletiniz
>>efendim,
>> > sifonu çektim lâkin zannederim ki şamandırası bozuktu,
>>çalışmadı.
>> >
>> > Sevgi ve muhabbetle kucaklarım,
>> > Muharrem ENSARi
>> >
>> >
>> >-----------------------------------------------------------------------
>> >---
>> >
>> > Sayın Muharrem ENSARi dikkatlerine, İstanbul,
>> > 15.01.1988
>> > KONU: GÖZLÜK
>> >
>> > Muharrem Beyciğim,
>> >
> > Faksınızı aldım, teşekkür ederim. Ne rahmetler
>>hatırladığımız cebir
>> > müderrisimiz Edib beyin ne de cebirin mevzuumuzla bir
>>alâkası olduğu
>> > kanaâtindeyim. Yok eğer mevzûumuz cebir ise, biz ne deridik
>>unuttum,
>> > şimdiki talebelerin Fonksiyon tâbir ettigi şeyi nazarı
>>dikkate alacak
>> > olursak, a.x==b.y + c misalinde olduğu gibi, x\'in değeri
>>ilk evvelâ y
>> > daha sonra da a, b ve c gibi değerlerle alâkalıdır. Bu
>>misâlin ana
>> > fikri şudur: Ne ekersen onu biçersin. Yâni siz doğru dürüst
>>bir y
>> >olsa
> > idiniz, x de x\'liğini bilir sizin gözlüğünüzü memnuniyetle
>>gönderir
>> > idi.
>> >
>> > NOT: Belkıs\'ın da selamı var.
>> >
>> > Muhabbetle ellerinizi sıkarım,
>> > Orhan ERCAN
>> >
>> >
>> >-----------------------------------------------------------------------
>> >---
>> >
>> > Sayın Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara, 16.01.1988
>> > KONU: GÖZLÜK
>> >
>> > Orhan Bey,
>> >
>> > Faksınızı aldım. Muhtemelen eskiciden alınmış olan değersiz
>> > esvabların, bir ihtiyarın sıhhatiyle oynamak için âlet
>>ediliyor
>> > oluşunu ibretle tâkib ediyorum. Gözlüğümü çerçevesiyle
>>beraber
>> > (stafilodur) âcilen tarafıma göndermenizi aksi halde
>>dalağınızla cimâ
>> > etmek mecburiyetinde kalacağımı binnetîce arz ederim.
>> >
>> > NOT: Belkıs Hanım\'a bir şey olmasın.
>> >
>> > Hışımla ellerinizi sıkarım,
>> > Muharrem ENSARi
>> >
>> >
>> >-----------------------------------------------------------------------
>> >---
>> >
>> > Sayın Muharrem ENSARi dikkatlerine, İstanbul,
>> > 17.01.1988
>> > KONU: GÖZLÜK
>> >
>> > Muharrem,
>> >
>> > Faksını aldım. Hoşt köpek. Mevzûu daha fazla dallandırıp
>> > budaklandırmanın âlemi yok. Ne kaa ekmek, o kaa köfte.
>>Gönder
>> > esvabları al gözlüğü.
>> >
>> > NOT: Bu işe Belkıs\'ı karıştırma.
>> >
>> > Allah Belânı versin,
>> > Orhan ERCAN
>> >
>> >
>> >-----------------------------------------------------------------------
>> >---
>> >
>> > Sayın Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara,
>> > 18.01.1988
>> > KONU: GÖZLÜK
>> >
>> > Orhan Öküzü,
>> >
>> > Küstah faksını aldım. Köpek senin babandır nûr içinde
>>yatsın, enik!
>> > Esvablarını banyo sobasında yaktım. Gözlüğü, bedenindeki en
>>münasip
>> > deliğe sok.
>> >
>> > NOT: Belkıs\'ın neler karıştırdığını bilebilseydin keşke.
>>Afyon Vâli
>> > Muavini Ekrem Bey\'i bir sor bakalım kendisine.
>> >
>> > Helvanı yeriz inşaallah,
>> > Muharrem ENSARi
>> >
>> >
>> >-----------------------------------------------------------------------
>> >---
>> >
>> > Sayın Muharrem ENSARi dikkatlerine, İstanbul,
>> > 19.01.1988
>> > KONU: GÖZLÜK
>> >
>> > Salak Muharrem,
>> >
>> > Gözlüğü sattım. Epeyi de para etti mübârek. iki kat yeni
>>esvab aldım
>> > kendime. Benim bu işte karıdan gayrı bir ziyânım olmadı, bu
>>yaştan
>> > sonra da karıyı neyleyim, kovdum orospuyu kurtuldum zaar,
>>olan senin
>> > gözlüğe oldu.
>> >
>> > NOT: O Ekrem itini görürsen söyle, onunla görülecek hesabım
>>var.
>> >
>> > Tez Vakitte geberesin,
>> > Orhan ERCAN
  Reply With Quote
Old 11-24-2005, 05:46 PM   #2 (permalink)
mstq
Guest
 
Posts: n/a
Gönderilmiş hehe :lol: :lol:
  Reply With Quote
Old 11-29-2005, 12:33 PM   #3 (permalink)
mstq
Guest
 
Posts: n/a
"Duyarlarsa" diyorsun. Duysunlar ne çıkar? Seven insanın bir suçlu gibi ezik olması neden? Sevmek ve sevilmek hakkımız kullanıyorsak bundan kime ne? İnsan olarak aşktan başka övünecek neyimiz kaldı? Erdem yalan söylemek mi? Hırsızlık etmek mi? Katil olmak mı? Yoksa esirleri fırınlarda yakmak mı erdem? Bir milletin gençliğini savaş meydanlarında yok etmek mi? Yalnız sofular mı erdemli bu dünyada? Çıkarını düşünenler mi namuslu? Aşka saygı duymayanlar utansın yaşadıklarına, sevenler değil.

"Görürlerse" diyorsun. Oysa ki kimse görmeyecek seninle seviştiğimizi. Bu doyulmaz zevki kimseye tattırmayacağız. Seni benden başka hiç kimseyle paylaşmaya razı değilim. Zaten sen bir bütünsün; bölünemezsin, paylaşılamazsın ki! Ben hep sevdim sana gelinceye kadar. Seni sevmeye hazırladım kendimi. İlk sevdiğim sen değilsin elbette, ama son sevdiğim olacaksın...

Seni tanımadan önce yalnız sevmenin hazzıyla doluydu yüreğim, gururluydum. Çünkü; seven bendim. Yalnız benim hakkımdı sevdiğimi yüceleştirmek, onu erişilmez yapmak, ölümsüz kılmak benim hakkımdı. Sevildiğimi, hele senin tarafından sevildiğimi anladığım anda gururum yok oldu. Aşkının büyüklüğü karşısında eridiğimi hissettim.

"Anlarlarsa" diyorsun. Anlasınlar umurumda değil. Keşke anlayabilseler... Herkesin seni olduğun yerde görmesini, bilmesini isterdim. Ben sende yaşamanın kavramını buldum. İç aleminin sonsuz hazinelerini önüme serdiğin zaman anladım yaşadığımı. Güzelliğinin manyetik alanından dışarıya çıkamaz oldum.

Hiç bir şeyden çekinme artık. Bak! Şimdi seninle vardığımız o yerde kimseler yok. Yıldızların erişilmezliğinde, duyguların sonsuzluğundayız. Zamanı aştık, en güzeli kendimizi aştık seninle.

Onun için şimdi ilk defa beni sevmek hakkını sana tanıyorum...

Anla, seni ne kadar sevdiğimi...
  Reply With Quote
Reply


Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
**YAZDIĞI MEKTUPLAR** Sunhope Mustafa Kemal ATATÜRK 3 07-05-2006 06:12 PM
Meçhule Mektuplar Sunhope MEKTUP 0 03-07-2006 07:37 PM
Sevgiliye MektupLar. By_SenatÖr MEKTUP 15 11-05-2005 07:13 PM
****Sevgiliye mektuplar***** FaLLenAngeL MEKTUP 15 09-23-2005 04:40 PM


All times are GMT. The time now is 09:53 AM.


Telif Hakları vBulletin v3.6.8 © 2000-2015, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
Aşk Şiirleri | Güzel Sözler | Lazer Epilasyon | Gazeteler | Yeni yıl mesajları | Aşk Şiirleri | Seo | Çörek Otu Yağı

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.2.0 © 2008, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66